تصویرگران کنگره60 Congress60's illustrat
نویسنده: حسن بابائی - تاریخ: چهارشنبه، 1390/04/29، 23:56

تصاویری که با شرایط قید شده در قوانین تصویرگران
مغایرت داشته باشند حذف می شوند
نویسنده: یاسر خطی در تاریخ: چهارشنبه 1393/09/26

مراسم گل نمادین مسافر امین:لژیون آقای یحیائی ـ نمایندگی سمنان(93.9.25)

برچسب ها: کنگره60، گل نمادین، لژیون ما، مسافر امین، نمایندگی سمنان،
نویسنده: یاسر خطی در تاریخ: چهارشنبه 1393/09/26

مراسم گل نمادین مسافر علی: لژیون آقای یحیائی ـ نمایندگی سمنان(93.9.23)

برچسب ها: کنگره60، گل نمادین، رهایی، مسافر علی، نمایندگی سمنان،
نویسنده: یاسر خطی در تاریخ: پنجشنبه 1393/09/13

رهایی های لژیون آقای علی یحیائی (93.9.12) نمایندگی سمنان

برچسب ها: کنگره60، رهایی، لژیون ما، مسافران، نمایندگی سمنان،
نویسنده: محسن لشگری در تاریخ: یکشنبه 1393/09/09

اهدای نمادین گل رهایی

 نمایندگی شهرری روز پنج شنبه 93/09/06 

برچسب ها: کنگره 60، شهرری، گل رهایی،
نویسنده: محمدرضا عامری در تاریخ: جمعه 1393/08/09

« برگزاری جشن رهایی در نمایندگی تبریز »

 

 

برچسب ها: رهایی، کنگره 60، درمان اعتیاد، نمایندگی تبریز،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1393/05/29

رهایی اعتیاد 32 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/05/29

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان اعتیاد، کنگره60، آکادمی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: پنجشنبه 1393/05/23

رهایی اعتیاد 44 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/05/22

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان اعتیاد، کنگره60، آکادمی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1393/05/15

رهایی اعتیاد 31 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/05/15

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان اعتیاد، کنگره60، آکادمی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1393/05/08

رهایی اعتیاد 19 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/05/08

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان اعتیاد، کنگره60، آکادمی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: پنجشنبه 1393/05/02

رهایی اعتیاد 33 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/05/01

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان اعتیاد، کنگره60، آکادمی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: پنجشنبه 1393/04/26

رهایی اعتیاد 37 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/04/25

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان اعتیاد، کنگره60، آکادمی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1393/04/18

رهایی اعتیاد 31 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/04/18

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان اعتیاد، کنگره60، آکادمی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1393/04/11

رهایی اعتیاد 37 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/04/11

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان اعتیاد، کنگره60، آکادمی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1393/04/04

رهایی اعتیاد 31 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/04/04

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان اعتیاد، کنگره60، آکادمی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1393/03/28

رهایی اعتیاد 48 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/03/28

برچسب ها: کنگره60، درمان اعتیاد، رهایی های اعتیاد، نمایندگی آکادمی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: یکشنبه 1393/03/25

"رهایی اعتیاد آقای حسین بخشی خواه و رهایی سیگار آقای قاسم کیانی

رهجویان آقای نادر فراهانی جمعه مورخ 1393/03/23 در پارک طالقانی"

برچسب ها: رهایی، کنگره60، نادر فراهانی، درمان اعتیاد،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1393/03/21

رهایی اعتیاد 45 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/03/21

برچسب ها: کنگره60، درمان اعتیاد، رهایی های اعتیاد، نمایندگی آکادمی،
نویسنده: همسفر خاطره در تاریخ: دوشنبه 1393/03/19

رهائی مسافر پیمان رهجوی آقای اعتباریان 22خرداد1392

برچسب ها: درمان اعتیاد، رهایی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: جمعه 1393/03/16

"رهایی محمد زارع رهجوی آقای فرشید تفرشی

جمعه مورخ 1393/03/16 در پارک طالقانی"

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان اعتیاد، کنگره60، پارک طالقانی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1393/03/07

رهایی اعتیاد 37 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/03/07

برچسب ها: کنگره60، درمان اعتیاد، رهایی های اعتیاد، نمایندگی آکادمی،
نویسنده: محسن لشگری در تاریخ: پنجشنبه 1393/03/01

اهدای گل نمادین رهائی، نمایندگی شهرری

برچسب ها: کنگره، گل رهائی، مسافر، شهرری،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1393/02/31

رهایی اعتیاد 34 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 93/02/31

برچسب ها: کنگره60، درمان اعتیاد، رهایی های اعتیاد، نمایندگی آکادمی،
نویسنده: میثم جمالی در تاریخ: پنجشنبه 1393/02/25

 رهایی از اعتیاد در کنگره60

نمایندگی سمنان - مسافر :نادر -روش درمان DST - چهارشنبه 1393/02/24

برچسب ها: رهایی های کنگره60، شعبه سمنان، تریاک، شیشه، کراک،
نویسنده: سروش برقع وش در تاریخ: چهارشنبه 1393/02/24
رهایی های نمایندگی استادمعین،چهارشنبه،بیست و چهارم اردیبهشت ماه

برچسب ها: رهایی، خدمت، آموزش، استادمعین، کنگره60،
نویسنده: میثم جمالی در تاریخ: شنبه 1393/02/20

روز چهارشنبه 1393/02/17 رهایی از اعتیاد یکی دیگر از مسافران کنگره60

نمایندگی سمنان به روش درمان DST

مسافر : رحیم ، نام راهنما : مسافر داوود عرب ، آنتی ایکس : شیشه ، مدت سفر(دوره درمانی): 16 ماه، داروی درمانی :  OT، راهنمای همسفر : خانم حافظی

برچسب ها: رهایی های کنگره60، شعبه سمنان، تریاک، شیشه، کراک،
نویسنده: فرشاد فلاح در تاریخ: پنجشنبه 1393/02/04

رهایی مسافر فرشاد رهجوی آقای نادر فراهانی

نمایندگی آکادمی

چهارشنبه 1393/2/3

برچسب ها: اعتیاد، درمان، کنگره 60، نادر فراهانی،
نویسنده: سروش برقع وش در تاریخ: پنجشنبه 1393/01/28
رهایی،بیست و هفتم فروردین ماه نود و دو


برچسب ها: رهایی در کنگره 60، شیشه، تریاک، درمان تدریجی، اعتیاد،
نویسنده: مهدی پارسا در تاریخ: چهارشنبه 1393/01/06

"چهارشنبه مورخ 1393/06/01 رهایی نمایندگی آکادمی"

برچسب ها: رهایی، جهان بینی، درمان اعتیاد، کنگره60،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: چهارشنبه 1392/12/28
رهایی اعتیاد 30 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 92/12/28

برچسب ها: کنگره60، درمان اعتیاد، رهایی های اعتیاد، نمایندگی آکادمی،
نویسنده: رضا خلیلی مطلق در تاریخ: شنبه 1392/12/24
این هفته چهارشنبه مورخ 1392/12/21 شاهد رهایی

15 نفر از اعضای نمایندگی مشهد بودیم که با روش تدریجی (DST)

به درمان رسیدند و رسمأ وارد سفر دوم شدند .برچسب ها: درمان اعتیاد، نمایندگی مشهد، رها یافتگان، DST،
نویسنده: حمید سیستانی در تاریخ: جمعه 1392/12/16

اولین رهایی لژیون آقای محمود بافنده،مورخ 1392/12/14،نمایندگی مشهد

مسافر امید عزیز

برچسب ها: رهایی، درمان اعتیاد، کنگره60،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: پنجشنبه 1392/12/15
رهایی 50 نفر از اعضاء کنگره 60 ، مورخ 92/12/14

برچسب ها: کنگره60، درمان اعتیاد، رهایی های اعتیاد، نمایندگی آکادمی،
نویسنده: مهدی پارسا در تاریخ: چهارشنبه 1392/12/14

"چهارشنبه مورخ 1392/12/14"

برچسب ها:
نویسنده: مهدی پارسا در تاریخ: جمعه 1392/12/09
"رهایی محمد و علیرضا رهجویان آقای حامد شمس جمعه مورخ 1392/12/09 در پارک طالقانی"

برچسب ها: رهایی، درمان اعتیاد، پارک طالقانی، کنگره60،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: پنجشنبه 1392/12/08
نویسنده: مهدی پارسا در تاریخ: چهارشنبه 1392/12/07
"چهارشنبه مورخ 1392/12/07 نمایندگی آکادمی رهایی از نمایندگی سمنان"

برچسب ها: رهایی، جهان بینی، درمان اعتیاد، کنگره60،
نویسنده: فرشاد فلاح در تاریخ: پنجشنبه 1392/12/01

رهایی آقای علی رزم آرا

راهنما:آقای نادر فراهانی

آنتی ایکس:تریاک

مدت سفر:16 ماه

برچسب ها: اعتیاد، درمان، کنگره 60، نادر فراهانی،
نویسنده: فرشاد فلاح در تاریخ: پنجشنبه 1392/12/01

رهایی آقای علی رزم آرا رهجوی آقای نادر فراهانی

چهارشنبه 1392/11/30

استخر شهید شیرودی

برچسب ها: اعتیاد، درمان، کنگره 60، نادر فراهانی،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: پنجشنبه 1392/11/24
نویسنده: علی زارع در تاریخ: جمعه 1392/11/18
نویسنده: علی زارع در تاریخ: پنجشنبه 1392/11/10
رهایی 46 نفر از اعضاء کنگره 60، تاریخ 1392/11/09
برچسب ها: رهایی، کنگره60، آکادمی، درمان، اعتیاد،
نویسنده: فرشاد فلاح در تاریخ: چهارشنبه 1392/11/09

رهایی مسافر مهدی حیدر پور رهجوی آقای نادر فراهانی

چهارشنبه 1392/11/9

برچسب ها: اعتیاد، درمان، کنگره 60، نادر فراهانی،
نویسنده: محمد رضا امیریان در تاریخ: چهارشنبه 1392/11/09

رهایی های هفته؛ نمایندگی استاد معین؛ چهارشنبه نهم بهمن ماه نود و دو

برچسب ها: مواد مخدر، اعتیاد، درمان اعتیاد، رهایی، کنگره60،
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: دوشنبه 1392/10/23

اهدای نمادین گل رهایی در نمایندگی شهرری

یکشنبه1392/10/22

برچسب ها: رهایی، مسافر، خدمت، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: یکشنبه 1392/10/08

اهدای نمادین گل رهایی در نمایندگی شهرری

یکشنبه1392/10/08

برچسب ها: رهایی، مسافر، نمایندگی شهرری، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: حسین خان محمدی در تاریخ: جمعه 1392/10/06
نویسنده: امید علی اکبری در تاریخ: پنجشنبه 1392/10/05

"رهایی های کنگره 60 چهار شنبه 1392/10/04 نمایندگی آکادمی"برچسب ها: اعتیاد، درمان، کنگره60، کارگاه آموزشی، رهایی،
نویسنده: محمد رضا امیریان در تاریخ: چهارشنبه 1392/10/04

لژیون آقای سروش برقع وش،رهایی بهرام، چهارم دی ماه نود و دو


برچسب ها: رهایی، لژیون، نظم، خدمت، محبت،
نویسنده: سروش برقع وش در تاریخ: چهارشنبه 1392/09/27
لژیون آقای سروش برقع وش،رهایی عباس و محمدرضا،بیست و هفتم آذر نود و دو

برچسب ها: لژیون، نظم، خدمت، محبت، گروه درمانی،
نویسنده: مهدی پارسا در تاریخ: پنجشنبه 1392/09/21
"چهارشنبه 1392/09/20 نمایندگی آکادمی"

برچسب ها: رهایی، جهان بینی، درمان اعتیاد، کنگره60،
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: یکشنبه 1392/09/17

اعطای نشان_نمایندگی شهرری

یکشبه1392/09/17

برچسب ها: مسافر، نشان، رهایی، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: حسین خان محمدی در تاریخ: یکشنبه 1392/09/17
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: یکشنبه 1392/09/10
اهدای نمادین گل رهایی در نمایندگی شهرری
یکشنبه 1392/09/10


برچسب ها: مسافر، سفر، رهایی، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: یکشنبه 1392/09/03

اهدای نمادین گل رهایی_نمایندگی شهرری

یکشنبه1392/09/03

برچسب ها: مسافر، سفر، رهایی، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: جمعه 1392/08/24

"رهایی میلاد کشفی رهجوی آقای علیرضا زرکش، پارک طالقانی،جمعه 92/08/24"


برچسب ها: رهایی، آموزش، درمان، اعتیاد، کنگره60،
نویسنده: مهدی پارسا در تاریخ: پنجشنبه 1392/08/09
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: سه شنبه 1392/07/30

اهدای نمادین گل و نشان  در نمایندگی شهرری

یکشنبه1392/07/28

برچسب ها: مسافر، سفر، رهایی، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: حسین خان محمدی در تاریخ: جمعه 1392/07/26

رهایی جمشید از شعبه جمشیدیه، جمعه ۲۶/۰۷/۹۲

برچسب ها: رهایی، درمان اعتیاد، کنگره60، نمایندگی جمشیدیه، موادمخدر،
نویسنده: امید علی اکبری در تاریخ: جمعه 1392/07/26

" در روز چهارشنبه  1392/07/24 در نمایندگی آکادمی
شاهد رهایی 37 نفر از اعضای کنگره 60 بودیم "


برچسب ها: اعتیاد، درمان، روشDST، کنگره60، رهایی،
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: چهارشنبه 1392/07/24

رهایی های نمایندگی شهرری چهارشنبه

مورخ1392/07/24

برچسب ها: مسافر، سفر، رهایی، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: حسین خان محمدی در تاریخ: جمعه 1392/07/19

"محمد افتخاری از شعبه جمشیدیه، پارک طالقانی، جمعه ۱۹/۰۷/۹۲"

برچسب ها: اعتیاد، مواد مخدر، درمان، کنگره60، رهایی،
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: جمعه 1392/07/19

برای انجام این عمل عظیم شکر شکر شکر

رهایی مسافرعباس پارک طالقانی

 جمعه1392/07/19

برچسب ها: مسافر، سفر، رهایی، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: نادر سلطان محمدی در تاریخ: پنجشنبه 1392/07/18
" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/07/17 "

برچسب ها: رهایی، مهندس دژاکام، مسافر، کنگره60،
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: یکشنبه 1392/07/14
اعطای نمادین گل رهایی و اهدای نشان نمایندگی شهرری
یکشنبه مورخ 1392/07/14
برچسب ها: مسافر، سفر، رهایی، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: نادر سلطان محمدی در تاریخ: پنجشنبه 1392/07/11

" چهارشنبه مورخ 1392/07/10؛ تعداد 60 نفر در قسمت آقایان مسافر به سفر دوم راه یافتند. "

برچسب ها: رهایی، مهندس دژاکام، مسافر، کنگره60،
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: یکشنبه 1392/07/07
اهدای نمادین گل و اهدای نشان یکسالگی
نمایندگی شهرری_یکشنبه1392/07/07

برچسب ها: مسافر، سفر، رهایی، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: یکشنبه 1392/07/07

*عکسهای رهایی سعید رٱفت با لباس محلی ،

رهجویی آقای نادر فراهانی ، از کرمانشاه*


برچسب ها: رهایی، درمان، اعتیاد، کنگره60، مسافر،
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: شنبه 1392/07/06

چشمه های جوشان و رودهای خروشان همه به اقیانوس و بحر میرسند..

پارک طالقانی روز جمعه 1392/07/05

برچسب ها: مسافر، سفر، رهایی، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: امید علی اکبری در تاریخ: پنجشنبه 1392/07/04

 کیوان چهارمین رهجوی آقای فراهانی بود که ظرف یک ماه اخیر در روز چهار شنبه 1392/07/03 گل رهایی گرفت 


برچسب ها: اعتیاد، درمان، دانش، کنگره 60، رهایی،
نویسنده: نادر سلطان محمدی در تاریخ: پنجشنبه 1392/07/04
" روز چهارشنبه مورخ 1392/07/03؛ تعداد 42 نفر از عزیزان سفر اول رسما وارد سفر دوم شدند. "


برچسب ها: رهایی، مهندس دژاکام، مسافر، کنگره60،
نویسنده: همسفر هادی در تاریخ: یکشنبه 1392/06/31
اهدای نمادین گل و نشان_نمایندگی شهرری
مورخ 1392/06/31

برچسب ها: مسافر، سفر، رهایی، کنگره60، درمان اعتیاد،
نویسنده: یاسر گلی در تاریخ: جمعه 1392/06/29
رهايافتگان نمايندگي اصفهان

 چهارشنبه مورخ:1392/6/27

برچسب ها: رهایی، درمان، اعتیاد، کنگره 60، اصفهان،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: جمعه 1392/06/29
رهایی آقای کیوان آزاد رهجوی آقای نادر فراهانی، پارک طالقانی، 1392/06/29
برچسب ها: تولد، رهایی، درمان، اعتیاد، کنگره60،
نویسنده: نادر سلطان محمدی در تاریخ: پنجشنبه 1392/06/28

روز چهارشنبه مورخ 1392/06/27؛ شعبه آکادمی، رهایی 45 نفر از مسافران سفر اول


برچسب ها: رهایی، مهندس دژاکام، مسافر، کنگره60،
نویسنده: علی زارع در تاریخ: جمعه 1392/06/15
رهایی آقای میثم اقبال رهجوی آقای نادر فراهانی، پارک طالقانی، 1392/06/15

برچسب ها: تولد، رهایی، درمان، اعتیاد، کنگره60،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: پنجشنبه 1392/06/14

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/06/13 "

برچسب ها: رهایی، موادمخدر، نمایندگی آکادمی، درمان اعتیاد، کنگره 60،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: جمعه 1392/06/08

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/06/07 "

برچسب ها: رهایی، موادمخدر، نمایندگی آکادمی، درمان اعتیاد، کنگره 60،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: چهارشنبه 1392/05/30

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/05/30 "

برچسب ها: رهایی، موادمخدر، نمایندگی آکادمی، درمان اعتیاد، کنگره 60،
نویسنده: مسعود باغجری در تاریخ: جمعه 1392/05/25

" رهایی در پارک طالقانی، جمعه، 1392/5/25 "

" Freedom Park Taleghani, Friday, 2013.August.16 "


برچسب ها: اعتیاد، درمان رایگان اعتیاد، موادمخدر،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: پنجشنبه 1392/05/24

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/05/23 "

" Revived Addicts Of Congress60, Wednesday, Date: 2013.August.14 "

برچسب ها: رهایی، موادمخدر، نمایندگی آکادمی، درمان اعتیاد، کنگره 60،
نویسنده: حسن بابائی در تاریخ: چهارشنبه 1392/05/23

" نشان رهايی در نمايندگی سمنان "            " The liberation of Semnan Branch "

برچسب ها: رهایی، نمادین، نمایندگی سمنان، آقای حافظی، کنگره 60،
نویسنده: حسن بابائی در تاریخ: سه شنبه 1392/05/22

" نشان رهايی در نمايندگی سمنان "            " The liberation of Semnan Branch "

برچسب ها: رهايي، نشان، كنگره60، نمايندگي سمنان، درمان اعتياد،
نویسنده: مسعود باغجری در تاریخ: شنبه 1392/05/19
 رهایی اعضای لژیون آقای جلالی
Freedom Legion Member Mr. Ali Jalali

برچسب ها: اعتیاد، درمان رایگان اعتیاد، موادمخدر، کنگره 60،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: پنجشنبه 1392/05/17

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/05/16 "

" Revived Addicts Of Congress60, Wednesday, Date: 2013.August.07 "

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان، مسافر، همسفر،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: پنجشنبه 1392/05/17

رهایی آقای حسین ستاری رهجوی آقای حسن بابائی از شهر میانه، نمایندگی آکادمی، چهارشنبه، 1392/5/16

Mr. Hussain Sattar Hassan Babaei Rhjvy rid the city of Tehran, Branch Academi, Wednesday, Dated: 2013.August.07


برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان، مسافر، همسفر،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: پنجشنبه 1392/05/10

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/05/09 "

" Revived Addicts Of Congress60, Wednesday, Date 2013.July.31 "

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان، مسافر، همسفر،
نویسنده: حسین خان محمدی در تاریخ: پنجشنبه 1392/05/03
" طعم رهایی قبل از افطار "               " Taste Of Redemption Before Iftar "

25920072013163.jpg

برچسب ها: رهایی، درمان اعتیاد، کنگره60، نمایندگی آکادمی، موادمخدر،
نویسنده: حسین خان محمدی در تاریخ: پنجشنبه 1392/05/03
" رهایی آقا کریم "                               " Redemption Of Mr. Karim "

برچسب ها: اعتیاد، مواد مخدر، درمان، کنگره60، رهایی،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: پنجشنبه 1392/05/03

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/05/02 "

" Revived Addicts Of Congress60, Wednesday, Date 2013.July.24 "

برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان، مسافر، همسفر،
نویسنده: حسین خان محمدی در تاریخ: سه شنبه 1392/05/01

"رهایی آقا منصور"

"Redemption Of M.r Mansur"

برچسب ها: اعتیاد، مواد مخدر، درمان، کنگره60، رهایی،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: پنجشنبه 1392/04/27

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/04/26 "

" Revived Addicts Of Congress60, Wednesday, Date 2013.July.17 "


برچسب ها: رهایی، اعتیاد، درمان، مسافر، همسفر،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: چهارشنبه 1392/04/19

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/04/19 "

" Revived Addicts Of Congress60, Wednesday, Date 2013.July.10 "

برچسب ها: رهایی، سفر، درمان، کنگره60، همسفر،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: چهارشنبه 1392/04/12

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/04/12 "

" Revived Addicts Of Congress60, Wednesday, Date 2013.July.03 "

برچسب ها: رهایی، سفر، درمان، کنگره60، همسفر،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: پنجشنبه 1392/04/06

" رهایی های کنگره 60، چهارشنبه، مورخ: 1392/04/05 "

" Revived Addicts Of Congress60, Wednesday, Date 2013.June.26 "

برچسب ها: رهایی، سفر، درمان، کنگره60، همسفر،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: چهارشنبه 1392/03/29

" رهایی های کنگره 60 - چهارشنبه، مورخ: 1392/03/29 "

" Revived Addicts Of Congress60 - Wednesday, Date 2013.June.19 "

برچسب ها: رهایی، سفر، درمان، کنگره60، همسفر،
نویسنده: حسن بابائی در تاریخ: چهارشنبه 1392/03/29

دريافت گل رهايی، نمايندگی سمنان، مسافر كاظم، راهنما: آقای داوود عرب

Flowers Received Relief, Semnan Branch, Traveler Kazem, Guide: MR. Davood Arab

برچسب ها: سمنان، رهایی، گل، اعتیاد، درمان،
نویسنده: سجاد اسماعیلی در تاریخ: پنجشنبه 1392/03/23

" رهایی های کنگره 60 - چهارشنبه، مورخ: 1392/03/22 "

" Revived Addicts Of Congress60 - Wednesday, Date 2013.June.12 "

برچسب ها: رهایی، سفر، درمان، کنگره60، همسفر،
Threads - موضوعات

صفحه اصلی
سایت کنگره 60
بیوگرافی دبیرکل
دستور جلسات
آدرس شعب
آپلودسنتر تصویرگران
تمــاس بــا مــا
بــــالا
توجه: طبق دستور مدیریت تصویرگران کنگره 60 کاربران محترم تصویرگران ملزم به استفاده از آپلودسنتر تصویرگران می باشند و در کوتاه ترین زمان به آپلودسنتر رجوع و طبق قوانین کاربری ایجاد فرمایید، در غیر این صورت کاربری حذف خواهد شد.